Privatumo politika

Kas yra slapukai?
Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos išsaugome Jūsų interneto naršyklėje ar įrenginyje, su Jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius bei kitą programinę įrangą, naudojamos panašiais tikslais. Slapukai plačiai naudojami, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau. Šioje politikoje visos minėtos technologijos vadinamos „slapukais“.
Kodėl jūs naudojate slapukus?
 • užtikrinti, kad svetainė veikia taip, kaip ji turi veikti;
 • užtikrinti, kad neturėsite iš naujo prisijungti kaskart apsilankę svetainėje;
 • išsaugoti jūsų nustatymus per apsilankymą ir tarp jų;
 • pagerinti svetainės greitį/saugumą;
 • suteikti jums galimybę pasidalinti puslapiais socialiniuose tinkluose, pvz., „Facebook“, „Instagram“ ar „LinkedIn“;
 • užtikrinti, kad prisijungę galėsite pritaikyti svetainę savo poreikiams, kad greičiau rastumėte tai, ko ieškote;
 • nuolat tobulinti svetainę, kad jį būtų jums dar patrauklesnė;
 • kurti veiksmingesnę rinkodarą.
Kokių tipų slapukus naudojate?
 • Griežtai privalomi slapukai. Šie slapukai svetainėje yra būtini, kad vartotojas galėtų naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose įvestą informaciją, kai vartotojas pereina nuo vieno puslapio prie kito naršymo seanso metu. Be griežtai privalomų slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras svetainės paslaugas, o svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur jūs lankėtės internete.
 • Analitiniai slapukai. Analitiniai slapukai renka informaciją apie svetainės naudojimą ir padeda tobulinti svetainės veikimą. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti svetainėje vykstančius nesklandumus ir parodyti, ar svetainėje rodoma reklama yra veiksminga. Analitiniai slapukai nerenka asmeninės vartotojų informacijos ir visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška.
 • Funkciniai slapukai. Funkciniai slapukai leidžia svetainei įsiminti jūsų pasirinkimus ir pateikti patobulintų bei labiau jūsų poreikiams pritaikytų funkcijų. Funkciniai slapukai taip pat įsimena jūsų padarytus pakeitimus, pvz., tam tikro tinklalapio individualizavimą, taip pat kitais atvejais, pvz., kai žiūrite vaizdo įrašą ar mūsų tinklalapyje paliekate komentarą. Funkciniai slapukai neseka jūsų veiksmų kitose svetainėse.
 • Tiksliniai arba reklaminiai slapukai. Tiksliniai arba reklaminiai slapukai naudojami tam, kad jums būtų rodoma įdomesnė ir jūsų interesus labiau atitinkanti reklama, arba tam, kad tos pačios reklamos parodymų svetainėje skaičius būtų ribojamas. Šios rūšies slapukai taip pat naudojami reklamos kampanijos veiksmingumui matuoti. Šie slapukai gali būti naudojami siekiant įsiminti, į ką žiūrėjote, apsilankę svetainėje.
Kokius slapukus jūs naudojate?
Puslapyje naudojami griežtai privalomi, analitiniai ir tiksliniai arba reklaminiai slapukai.
Kaip galiu valdyti slapukus?
 • Griežtai privalomi slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi mūsų svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų rūšių, negalime numatyti, kaip mūsų svetainė veiks, kai joje apsilankysite.
 • Galite kontroliuoti funkcinių slapukų ir tikslinių arba reklaminių slapukų naudojimą, pakeitę naršyklės nustatymus.
 • Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų. Jei pakeisite slapukų nustatymus, tai paveiks ir kitas jūsų lankomas svetaines.
Informacija apie slapukus interneto puslapyje
1. Ką reiškia ši Privatumo politika?
Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika ) Jums pateik iame informaciją apie tai, kaip uždaroji akcinė bendrovė „Nuostabu“ (toliau – Įmonė ), tvarko Jūsų asmens duomenis gautus: Jums dalyvaujant mūsų kartu su partneriais organizuojamuose edukaciniuose projektuose ar konkursuose, vykdant tiesioginę rinkodarą; atrenkant kandidatus; siekiant užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą ir veiklos tęstinumą; siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Įmonės ir kontrahentų – juridinių asmenų; Jums lankantis Įmonės interneto svetainėje ar Įmonės socialinės žinias klaidos tinklų paskyrose, susisiekiant su Įmone. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Įmonė, vadinami Duomenų subjektais.
2. Apie Įmonę
Įmonė reiškia uždarąją akcinę bendrovę „Nuostabu“, juridinio asmens kodas 304557170, buveinė adresu Laisvės pr. 60 - 1107, 05120 Vilnius, duomenys apie Įmonę kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais [email protected].
3. Kas yra asmens duomenys?
Asmens duomenys yra bet kokia Įmonės apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.
Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, kurią apie Duomenų subjektus Įmonė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Įmone nurodytų tikslų.
4. Asmens duomenys, tvarkomi Jums dalyvaujant mūsų kartu partneriais organizuojamuose edukaciniuose projektuose
Jei dalyvaujate mūsų kartu su partneriais organizuojamuose edukaciniuose projektuose, projektų įgyvendinimo tikslu mes galime tvarkyti tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), amžius, mokymosi įstaiga,
Edukacinių projektų organizavimo tikslu atliekamo asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a punktas), kurį išreiškiate dalyvaudami projekte (užsiregistruodami, pateikdami mums savo duomenis ir pan.).
Šiuo tikslu tvarkomus asmens duomenis mes tvarkome kartu su partneriais veikdami kaip duomenų bendravaldytojai. Konkretus duomenų bendravaldytojas priklauso nuo įgyvendinamo projekto ir yra nurodomas projekto taisyklėse ar kitame su projektu susijusia me pranešime. Asmens duomenis saugome 5 darbo dienas po atitinkamo projekto įgyvendinimo (pasibaigimo) (nebent yra pagrindas toliau tvarkyti asmens duomenis kitais tikslais) ar iki sutikimo atšaukimo.
5. Tiesioginė rinkodara
Kai patys arba kartu su partneriais įgyvendiname projektus, organizuojame konkursus, renginius, sutikimus davusiems asmenims mes galime siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus (naujienlaiškius su informacija apie konkretų projektą / renginį, kitus panašius projektus / renginius)
Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome tokius asmens duomenis: elektroninio pašto adresas, telefono numeris, išsiųstų pranešimų turinys, datos, reakcija (perskaitytas, paspausta nuoroda ir pan.). Konkreti asmens duomenų apimtis kiekvienu atveju gali skirtis ir yra nurodoma tuo metu, kai duodate sutikimą konkrečios informaci jos siuntimui. Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkysime 3 metus nuo sutikimo davimo, nebent duodant sutikimą yra nurodomas kitas, trumpesnis asmens duomenų tvarkymo terminas.
Kai tiesioginės rinkodaros pranešimai yra susiję su projektu / renginiu / konkursu, kurį organizuojame kartu su partneriais, Jūsų asmens duomenis tvarkome kartu su partneriais veikdami kaip duomenų bendravaldytojai. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduodami naujienėli škių siuntimo programą teikiančiam duomenų tvarkytojui (UAB „Mailerlite“).
Jūs bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis 2 skyriuje nurodytu el. paštu arba paspausdami kiekviename naujienlaiškyje esančią atsisakymo nuorodą.
6. Įmonės konfidencialios informacijos apsauga ir veiklos tęstinumas
Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Įmonės konfidencialios informacijos apsaugą ir Įmonės veiklos tęstinumą, Įmonė gali peržiūrėti (nukreipdama darbuotojo gaunamus laiškus į kitą el. pašto dėžutę) savo darbuotojų susirašinėjimą su kontrahentais. Siekiant šių tikslų, Įmonė tvarko tokius savo darbuotojų ir asmenų, kurie siunčia ar gauna darbuotojų laiškus asmens duomenis: elektroninio pašto adresas, siuntėjo ar gavėjo vardas, pavardė, data, elektroninėse darbo priemonėse esančios informacijos turinys. Tokie duomenys saugojami 4 metus.
7. Įmonės sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymas, dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose
Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Įmonės sutarčių, sudarytų su kontrahentais juridiniais asmenimis, vykdymą, Įmonė tvarko šių asmenų darbuotojų asmens duomenis, t. y. vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys, užsakymo vykdymo eiga, data. Komunikacijos duomenys saugomi 4 metus, o 10 metų pasibaigus sutarčiai, su sutarties vykdymu susijusi arba joje esanti informacija.
Siekdami savo teisėto intereso dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir pateikti konkurencingą pasiūlymą, taip pat galime tvarkyti viešojo pirkimo sutarties vykdymui ketinamų pasitelkti tiekėjų darbuotojų asmens duomenis: vardą , pavardę, pareigas, kontaktinę informacija (el. pašto adresas, telefono numeris), patirtis, kvalifikacijos pažymėjimuose nurodyti asmens duomenys, informacija apie teistumą (jei reikalaujama) ir kiti pasiūlyme (kartu su pasiūlymu teikiamuose dokumentuose) nurodyti asmens duomenys. Šiuos asmens duomenis perduodame perkančiajai organizacijai bei Viešųjų pirkimų tarnybai (administruo ja CVP IS) ir saugome iki ieškinio senaties termino sprendimui dėl viešojo pirkimo laimėtojo nustatymo ar kito sprendimo, kuriuo užbaigiama viešojo pirkimo procedūra, pabaigos.
8. Susisiekite su mumis
Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Įmone: telefonu, el. paštu arba užpildydami interneto svetainėje esančią užklausos formą. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis , t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo turinį.
Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.
Susirašinėjimas saugomas 4 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.
Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.
Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.
9. Interneto svetainė
Mūsų interneto svetainėje naudojami slapukai.
Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.
Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
Mes galime naudoti toliau apibūdintas slapukų rūšis, tačiau detalų ir aktualų naudojamų slapukų sąrašą rasite šiame tekste.
Absoliučiai būtini slapukai.
Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums lankantis Interneto svetainėje, o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą.
Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.
Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.
Facebook ir Instagram ikonų įskiepiai
Šiame puslapyje yra naudojami Facebook ir Instagram ikonų įskiepiai, todėl naršydami šioje svetainėje sutinkate, kad jūsų duomenimis galime naudotis Facebook ir Instagram paskyrose.
10. Socialinės žiniasklaidos priemonės
Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.
Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse (toliau –Socialinės paskyros). Šiuo metu administruojame šias paskyras socialiniuose tinkluose:
 • paskyrą Nuostabu socialiniame tinkleFacebook;
 • paskyrą Nuostabu socialiniame tinkle Instagram;
 • paskyrą Nuostabu socialiniame tinkle LinkedIn;

Mūsų paskyrose pateiktą informaciją tvarkome paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu.
Jums apsilankius Socialinėse paskyrose, socialinių tinklų administratoriai į Jūsų įrenginį įrašo slapukus, kurie renka asmens duomenis. Slapukai yra įrašomi tiek tuo atveju, jei esate registruotas socialinių tinklų vartotojas, tiek ir tuo atveju, jei neturite paskyros atitinkamame socialiniame tinkle. Mes prie surinktų jūsų asmens duomenų prieigos neturime ir iš socialinių tinklų administratorių galime gauti tik statistinę informaciją apie Socialinių paskyrų lankomumą.
Siekdami gauti išsamesnę informaciją apie Socialinių paskyrų administravimo tikslu tvarkomus Jūsų asmens duomenis, susipažinkite su Facebook (dėl socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram naudojamų asmens duomenų) ir LinkedIn ir privatumo / slapukų politikomis.
11. Duomenų gavimas ir atskleidimas
Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų įrenginių, mūsų darbuotojų ir iš savo sutarčių kontrahentų.
Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančioms, skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, naujienlaiškių siuntimo programos tiekėjui, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei to pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:
 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
 • ketinant parduoti Įmonės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus Įmonės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.
Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.
12. Jūsų asmens duomenų saugumas
Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.
Įmonė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Įmonė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.
13. Jūsų teisės
Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.
Įmonė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Įmonė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.
13.1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.
13.2. Teisė atšaukti sutikimą
Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.
13.3. Papildomos teisės
Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.
(a) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
(b) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.
(c) Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

(d) Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
(e) Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.
14.4. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos
Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.
15. Nusiskundimai
Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.
Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).
16. Atsakomybė
Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.